sitemap | contact | disclaimer
De griffie

Raad van discipline Arnhem-Leeuwarden (afdeling Zuid)

Griffie te Arnhem: het arrondissement Midden-Nederland en Gelderland
Kamer H. 2.51
Postbus 30214
6803 AE Arnhem
Telefoon 026 - 359 36 00
Fax 026 - 359 36 01

Griffie open maandag en woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur


Griffier:

Mr. H.A.M. Ritsma-Hartman


Plaatsvervangende griffiers:

Mr. M.Y.A. Verhoeven
Mr. A.M. van Rossum
Mr. A. Huber
Mr. G.H.J. Spee
Mr. P.J.G. van den Boom
Mr. P.H. Burger
Mr. S. le Noble


Raad van discipline Arnhem-Leeuwarden (afdeling Noord)

Griffie te Assen:
het arrondissement Noord-Nederland en Overijssel
Postbus 399
9400 AJ Assen
Telefoon 0592 - 305750
Fax 0592 - 305759

Griffie open van 10.00 tot 16.00 uur
vrijdag gesloten


Griffier:

Mr. D.C. van der Kwaak-Wamelink


Plaatsvervangende griffier:

Mr. J.M.G. Kuin - van den Akker