sitemap | disclaimer
Welkom bij de raden van discipline

Deze website geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur. Er zijn in Nederland vier raden van discipline, in elk hofressort één: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De raden van discipline oefenen de tuchtrechtspraak voor advocaten in eerste aanleg uit. Het hof van discipline, dat die tuchtrechtspraak in hoger beroep uitoefent, heeft een eigen website: www.hofvandiscipline.nl

De pagina’s met gemeenschappelijke informatie over de raden van discipline worden gevolgd door pagina’s met informatie over elk van de vier raden. Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de gemeenschappelijke pagina’s van de vier raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de individuele pagina’s van een van de raden, en andersom. Met de zoekfunctie kunt u in alle pagina’s zoeken.

De artikelen 46 tot en met 60af van de Advocatenwet geven regels over de tuchtrechtspraak voor advocaten. Het kan zijn dat op deze website, omwille van de duidelijkheid, regelingen worden samengevat en/of gedeeltelijk weergegeven. Bij strijdigheid geldt uitsluitend de tekst van de wettelijke regeling.

 


Attentie: de tekst op deze website is gebaseerd op de vernieuwde Advocatenwet, zoals die met ingang van 1 januari 2015 geldt. In afwijking hiervan geldt het oude recht nog voor klachten die voor 1 januari zijn ingediend bij de deken.denhaag denbosch amsterdam arnhem-leeuwarden